Hvordan ta best vare på våre håndlagde lys : 

 

  • Første gang du brenner lyset la det brenne helt ut til kanten av glasset. Da unngår du at lyset lager en tunnel neste gang du brenner lyset. 
  • De neste gangene du brenner lyset la det brenne maks 3 timer
  • Knip alltid litt av veken før du tenner lyset på nytt. Da unngår du høy flamme. 
  • Forlat aldri rom med brennende lys 
  • La aldri barn eller dyr være alene med brennende lys. 
  • Lyset kan bli varmt. La det derfor stå på flater som ikke kan ta skade av varme.